Investerare (SE)

Företaget

Disruptive Pharma har sitt ursprung från forskning inom nanovetenskap vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala ledd av professor Maria Strömme. Forskarnas upptäckt var ett nytt nanoporöst material som består av vattenfri, icke-kristallin (amorf), magnesiumkarbonat. Patentansökan i december 2012 och det nya materialet blev startskottet för vårt grundarbolag Disruptive Materials AB. Disruptive Pharma grundades under mitten 2021 genom en delning av Disruptive Materials och är sedan dess ett helt fristående läkemedelsbolag.
Vår affärsidé utgår från att använda de utmärkta egenskaper vår unika och patenterade läkemedelsbärare (Pharma MMC) erbjuder. En primär målsättning är att tillhandahålla förbättrade versioner av redan marknadsförda läkemedel. Vidare avser vi att på kommersiella villkor erbjuda bolag, som har egna läkemedelssubstanser under utveckling, att använda Pharma MMC.

Vi som jobbar här

Kontakta oss

Aktien och ägare

Totalt finns det 117 597 aktier i Disruptive Pharma Holding AB, varav 104 983 aktier registrerades vid bolagets bildande samt 12 614 aktier registrerades i samband med nyemission i juli 2021. Samtliga aktier har ett kvotvärde på 4,76 SEK och lika röstvärde. Tre långsiktiga incitamentsprogram för anställda och nyckelpersoner i Disruptive Pharma-koncernen har införts 2021 (”Teckningsoptioner 2021/2026:1-3”). Sammanlagt omfattade programmen 9 777
teckningsoptioner.

Ägare 31 mars 2022

Kontakt