Valberedning

Bolaget har etablerat en valberedning inför årsstämman 2023.

Valberedningen utgörs av:
Mariana Burenstam Linder, Frans Wehtje, Alexander Oker-Blom samt Maria Strömme. Därutöver är styrelsens ordförande Marie Ehrling adjungerad.
Mariana Burenstam Linder har utsetts till valberedningens ordförande.

Valberedningens uppgifter inför årsstämman 2023 är att lämna förslag på ordförande vid bolagsstämman, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode för uppdragen. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor samt lämna förslag till process för att utse valberedning inför årsstämman 2024.