Valberedning

Bolaget har etablerat en valberedning inför årsstämman 2022. Valberedningen utgörs av Maria Strömme, Frans Wehtje samt Fredrik Palmstierna. Därutöver är styrelsens ordförande Marie Ehrling adjungerad. Maria Strömme har utsetts till valberedningens ordförande. Valberedningens uppgifter inför årsstämman 2022 är att lämna förslag på ordförande vid bolagsstämman, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode för uppdragen. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor samt lämna förslag till process för att utse valberedning inför årsstämman 2023.