Ledning

Ledning

Peter Åsberg

CEO, Ph.D. Bioch. Eng.

Född: 1973.

Utbildning: Doktorsexamen i tillämpad biokemi och fysik, Linköpings Universitet. Civilingenjör i bioteknik, LiTH, med examensarbete vid Stanford University.

Huvudsaklig erfarenhet: Peter Åsberg har mer än 15 års erfarenhet från läkemedels- och bioteknikindustrin i ledande positioner hos bland andra BioChromix Pharma AB, Cadila Pharmaceuticals Sweden AB, Aegate Ltd och Olink Bioscience AB.

Aktieinnehav: 118 aktier samt 6 100 KPO 2023/2028:1 per den 31 augusti 2023.

Läs mer

Malin Vågerö

Director of R&D, B.Sc. Chem.

Född: 1969

Utbildning: BSc i kemi från Stockholms Universitet

Huvudsaklig erfarenhet: Mer än 25 års erfarenhet av läkemedelsutveckling i stora och små bolag, från tidig fas till kommersiell lansering och produktvård. 20 års erfarenhet i olika chefsroller (AstraZeneca, Nanologica AB, APL).

Aktieinnehav: 650 TO 2023/2028:3 per den 31 augusti 2023.

Läs mer

Holger Müller

Director of Business Development , Ph.D. Chem., CFA

Född: -.

Utbildning: Doktorsexamen i kemi, ETH, Zürich, Switzerland. CFA från Chartered Financial Institute, Charlottesville, USA.

Huvudsaklig erfarenhet: Holger Müller har mer än 20 års erfarenhet inom kommersialisering av läkemedelsprodukter, från tidiga faser upp till kommersiell lansering inklusive product lifecycle management (LCM), i ledande positioner hos bland andra Novartis Pharma AG, Health Advances GmbH och Athenex Inc.

Aktieinnehav: Inget innehav per den 31 augusti 2023.

Läs mer

Tobias Assander

Head Process Development, M.Sc. Eng.

Född: 1984.

Utbildning: Civilingenjör i kemiteknik – läkemedelsdesign, Mälardalens högskola.

Huvudsaklig erfarenhet: Mer än 10 års erfarenhet av processutveckling och uppskalning inom läkemedelsindustrin. God produktionserfarenhet från både intern och extern tillverkning.

Aktieinnehav: 50 aktier samt 550 KPO 2023/2028:1 per den 31 augusti 2023.

Läs mer

Tuulikki Lindmark

Head Pharma Dev, Ph.D. Pharm.

Född: 1965.

Utbildning: Doktorsexamen i farm.vetenskap, Apotekare,
Farm. fakulteten, Uppsala Universitet

Huvudsaklig erfarenhet: Närmare 25 års erfarenhet från läkemedelsindustrin, både små och stora företag (tex. Pharmacia, Biovitrum, Semcon, DMAB). Bred kunskap inom preklinisk utveckling med fokus på att utveckla molekyler till att bli färdiga läkemedel

Aktieinnehav: 85 aktier samt 550 TO 2023/2028:3 per den 31 augusti 2023.

Läs mer

Ann-Sofie Sternås

Head of IP, M.Sc. Chem. / EPA

Född: 1961.

Utbildning: Civilingenjör i Kemi, Kungliga Tekniska högskolan (KTH), European Patent Attorney, European Institute of Patent Professionals (EPI/CEIPI Strasbourg). Ett flertal utbildningar inom amerikansk patenträtt och kopplingen mellan IP- och regulatorisk lagstiftning.

Huvudsaklig erfarenhet: Över 30 års erfarenhet av IP-arbete inom Life Science/pharma. Senior Patent Attorney, Patentchef Global IP funktion Södertälje AstraZeneca AB (18 år totalt). VP Karolinska Development (4 år). Patentchef i ett flertal svenska läkemedelsbolag. Specialiserad på IP inom Life Science/Läkemedel och särskilt m.a.p. strategiska frågor inom fr.a. amerikansk lagstiftning och kopplingen mellan IP och den regulatoriska lagstiftningen. Lång erfarenhet från arbete med patentkonflikter globalt.

Aktieinnehav: 200 aktier per den 31 augusti 2023.

Läs mer

Stefan Ström

CFO, B.Sc. Economics

Född: 1958.

Utbildning: Civilekonom med examen från Lunds universitet.

Huvudsaklig erfarenhet: Stefan Ström har lång erfarenhet från CFO-rollen i noterat bolag. Stefan lämnade våren 2021, efter drygt 20 år som CFO, I.A.R. Systems Group AB (publ) som är noterat på Mid-Cap Stockholm.

Aktieinnehav: 100 aktier samt 550 TO 2023/2028:3 per den 31 augusti 2023.

Läs mer