Ledning

Ledning

Peter Åsberg

CEO, Ph.D. Bioch. Eng.

Född: 1973.

Utbildning: Doktorsexamen i tillämpad biokemi och fysik, Linköpings Universitet. Civilingenjör i bioteknik, LiTH, med examensarbete vid Stanford University.

Huvudsaklig erfarenhet: Peter Åsberg har mer än 15 års erfarenhet från läkemedels- och bioteknikindustrin i ledande positioner hos bland andra BioChromix Pharma AB, Cadila Pharmaceuticals Sweden AB, Aegate Ltd och Olink Bioscience AB.

Aktieinnehav: 18 aktier samt 3 149 TO 2021/2026:1 per den 31 mars 2022.

Läs mer

Tobias Assander

Head Process Development, M.Sc. Eng.

Född: 1984.

Utbildning: Civilingenjör i kemiteknik – läkemedelsdesign, Mälardalens högskola.

Huvudsaklig erfarenhet: Mer än 10 års erfarenhet av processutveckling och uppskalning inom läkemedelsindustrin. God produktionserfarenhet från både intern och extern tillverkning, med huvudsaklig erfarenhet av intravenösa emulsioner och avancerade generiska produkter.

Aktieinnehav: 422 TO 2021/2026:1 per den 31 mars 2022.

Läs mer

Jonas Fagerberg

Head Pharma R&D, Ph.D. Pharm.

Född: 1979.

Utbildning: Doktorsexamen i farm.vetenskap, Apotekare, Farm fakultet, Uppsala Universitet.

Huvudsaklig erfarenhet: Över tio års erfarenhet av innovativ formulering av läkemedel. Produktutveckling och formulering av svårlösliga läkemedel Fysikalkemisk karaktärisering och profilering. Biorelevanta upplösnings-media. Statistisk modellering och prediktion.

Aktieinnehav: 2 aktier samt 422 TO 2021/2026:1 per den 31 mars 2022

Läs mer

Tuulikki Lindmark

Head Pharma Dev, Ph.D. Pharm.

Född: 1965.

Utbildning: Doktorsexamen i farm.vetenskap, Apotekare,
Farm. fakulteten, Uppsala Universitet

Huvudsaklig erfarenhet: Närmare 25 års erfarenhet från läkemedelsindustrin, både små och stora företag (tex. Pharmacia, Biovitrum, Semcon, DMAB). Bred kunskap inom preklinisk utveckling med fokus på att utveckla molekyler till att bli färdiga läkemedel

Aktieinnehav: 85 aktier per den 31 mars 2022.

Läs mer

Ann-Sofie Sternås

Head of IP, M.Sc. Chem. / EPA

Född: 1961.

Utbildning: Civilingenjör i Kemi, Kungliga Tekniska högskolan (KTH), European Patent Attorney, European Institute of Patent Professionals (EPI/CEIPI Strasbourg). Ett flertal utbildningar inom amerikansk patenträtt och kopplingen mellan IP- och regulatorisk lagstiftning.

Huvudsaklig erfarenhet: Senior Patent Attorney, Patentchef Global IP funktion Södertälje AstraZeneca AB (18 år totalt). VP Karolinska Development (4 år). Patentchef i ett flertal svenska läkemedelsbolag. Specialiserad på IP inom Life Science/Läkemedel och särskilt m.a.p. strategiska frågor inom fr.a. amerikansk lagstiftning och kopplingen mellan IP och den regulatoriska lagstiftningen.

Aktieinnehav: Inget innehav per den 31 mars 2022.

Läs mer

Stefan Ström

CFO, B.Sc. Economics

Född: 1958.

Utbildning: Civilekonom med examen från Lunds universitet.

Huvudsaklig erfarenhet: Stefan Ström har lång erfarenhet från CFO-rollen i noterat bolag. Stefan lämnade våren 2021, efter drygt 20 år som CFO, I.A.R. Systems Group AB (publ) som är noterat på Mid-Cap Stockholm.

Aktieinnehav: 422 TO 2021/2016:1 per den 31 mars 2022.

Läs mer