Ledning

Ledning

Peter Åsberg

CEO, Ph.D. Bioch. Eng.

Född: 1973.

Utbildning: Doktorsexamen i tillämpad biokemi och fysik, Linköpings Universitet. Civilingenjör i bioteknik, LiTH, med examensarbete vid Stanford University.

Huvudsaklig erfarenhet: Peter Åsberg har nästan 20 års erfarenhet från läkemedels- och bioteknikindustrin i ledande positioner hos bland andra BioChromix Pharma AB, Cadila Pharmaceuticals Sweden AB, Aegate Ltd och Olink Bioscience AB.

Aktieinnehav: 118 aktier samt 6 100 KPO 2023/2028:1 per den 31 december 2023.

Läs mer

Malin Vågerö

Director of R&D, B.Sc. Chem.

Född: 1969

Utbildning: BSc i kemi från Stockholms Universitet

Huvudsaklig erfarenhet: Mer än 25 års erfarenhet av läkemedelsutveckling i stora och små bolag, från tidig fas till kommersiell lansering och produktvård. 20 års erfarenhet i olika chefsroller (AstraZeneca, Nanologica AB, APL).

Aktieinnehav: 650 TO 2023/2028:3 per den 31 december 2023.

Läs mer

Sven Undeland

Commercial Director, M.Sc.

Född: 1961.

Utbildning: Master in Science (M.Sc) in Chemical and Administrative Sciences.

Huvudsaklig erfarenhet: Sven har en bred kommersiell och klinisk erfarenhet från internationell läkemedelsindustri, baserad på ledande positioner inom Pharmacia, AstraZeneca och Orexo. Sven har främst arbetat med strategiskt kommersiellt stöd i life scienceprojekt. Dessutom har Sven flera års erfarenhet från affärsutveckling och har framgångsrikt förhandlat fram och slutfört flera licensavtal.

Aktieinnehav: Inget innehav per den 31 december 2023.

Läs mer

Sofia Mogensen

Project Manager, M.Sc. Chem. Eng.

Född: 1971.

Utbildning: Civilingenjör i kemiteknik – inriktning läkemedel, Uppsala Universitet. Kandidatexamen inom Beteendevetenskap, Stockholms Universitet.

Huvudsaklig erfarenhet: Sofia har en lång erfarenhet från olika projektledarbefattningar inom life science-branschen, både hos SME företag och globala läkemedelsföretag. Skicklig inom ledarskap, extern koordinering, CMC, Product Transfers, GMP, Manufacturing och Product Maintenance. Tidigare roller omfattar ledande positioner hos Xbrane Biopharma AB, Fresenius Kabi AB, Mercodia AB och Orexo AB.

Aktieinnehav: Inget innehav per den 31 december 2023.

Läs mer

Tobias Assander

Head Process Development, M.Sc. Eng.

Född: 1984.

Utbildning: Civilingenjör i kemiteknik – läkemedelsdesign, Mälardalens högskola.

Huvudsaklig erfarenhet: Mer än 10 års erfarenhet av processutveckling och uppskalning inom läkemedelsindustrin. God produktionserfarenhet från både intern och extern tillverkning.

Aktieinnehav: 50 aktier samt 550 KPO 2023/2028:1 per den 31 december 2023.

Läs mer

Ann-Sofie Sternås

Head of IP, M.Sc. Chem. / EPA

Född: 1961.

Utbildning: Civilingenjör i Kemi, Kungliga Tekniska högskolan (KTH), European Patent Attorney, European Institute of Patent Professionals (EPI/CEIPI Strasbourg). Ett flertal utbildningar inom amerikansk patenträtt och kopplingen mellan IP- och regulatorisk lagstiftning.

Huvudsaklig erfarenhet: Över 30 års erfarenhet av IP-arbete inom Life Science/pharma. Senior Patent Attorney, Patentchef Global IP funktion Södertälje AstraZeneca AB (18 år totalt). VP Karolinska Development (4 år). Patentchef i ett flertal svenska läkemedelsbolag. Specialiserad på IP inom Life Science/Läkemedel och särskilt m.a.p. strategiska frågor inom fr.a. amerikansk lagstiftning och kopplingen mellan IP och den regulatoriska lagstiftningen. Lång erfarenhet från arbete med patentkonflikter globalt.

Aktieinnehav: 200 aktier per den 31 december 2023.

Läs mer

Stefan Ström

CFO, B.Sc. Economics

Född: 1958.

Utbildning: Civilekonom med examen från Lunds universitet.

Huvudsaklig erfarenhet: Stefan Ström har lång erfarenhet från CFO-rollen i noterat bolag. Stefan lämnade våren 2021, efter drygt 20 år som CFO, I.A.R. Systems Group AB (publ) som är noterat på Mid-Cap Stockholm.

Aktieinnehav: 100 aktier samt 550 TO 2023/2028:3 per den 31 december 2023.

Läs mer