Get in touch with Disruptive Pharma!

We are always happy to establish new contacts and to discuss various business opportunities. Please reach out to us and we will get back to you as soon as possible.

For general inquiries contact us on: info@disruptivepharma.com

MANAGEMENT

Peter Åsberg

CEO, Ph.D. Bioch. Eng.

Född: 1973.

Utbildning: Doktorsexamen i tillämpad biokemi och fysik, Linköpings Universitet. Civilingenjör i bioteknik, LiTH, med examensarbete vid Stanford University.

Huvudsaklig erfarenhet: Peter Åsberg har nästan 20 års erfarenhet från läkemedels- och bioteknikindustrin i ledande positioner hos bland andra BioChromix Pharma AB, Cadila Pharmaceuticals Sweden AB, Aegate Ltd och Olink Bioscience AB.

Aktieinnehav: 118 aktier samt 6 100 KPO 2023/2028:1 per den 31 december 2023.

Läs mer

Malin Vågerö

Director of R&D, B.Sc. Chem.

Född: 1969

Utbildning: BSc i kemi från Stockholms Universitet

Huvudsaklig erfarenhet: Mer än 25 års erfarenhet av läkemedelsutveckling i stora och små bolag, från tidig fas till kommersiell lansering och produktvård. 20 års erfarenhet i olika chefsroller (AstraZeneca, Nanologica AB, APL).

Aktieinnehav: 650 TO 2023/2028:3 per den 31 december 2023.

Läs mer

Sven Undeland

Commercial Director, M.Sc.

Född: 1961.

Utbildning: Master in Science (M.Sc) in Chemical and Administrative Sciences.

Huvudsaklig erfarenhet: Sven har en bred kommersiell och klinisk erfarenhet från internationell läkemedelsindustri, baserad på ledande positioner inom Pharmacia, AstraZeneca och Orexo. Sven har främst arbetat med strategiskt kommersiellt stöd i life scienceprojekt. Dessutom har Sven flera års erfarenhet från affärsutveckling och har framgångsrikt förhandlat fram och slutfört flera licensavtal.

Aktieinnehav: Inget innehav per den 31 december 2023.

Läs mer

Sofia Mogensen

Project Manager, M.Sc. Chem. Eng.

Född: 1971.

Utbildning: Civilingenjör i kemiteknik – inriktning läkemedel, Uppsala Universitet. Kandidatexamen inom Beteendevetenskap, Stockholms Universitet.

Huvudsaklig erfarenhet: Sofia har en lång erfarenhet från olika projektledarbefattningar inom life science-branschen, både hos SME företag och globala läkemedelsföretag. Skicklig inom ledarskap, extern koordinering, CMC, Product Transfers, GMP, Manufacturing och Product Maintenance. Tidigare roller omfattar ledande positioner hos Xbrane Biopharma AB, Fresenius Kabi AB, Mercodia AB och Orexo AB.

Aktieinnehav: Inget innehav per den 31 december 2023.

Läs mer

Natasha Bank

Marketing Manager, Ph.D. Ind. Econ.

Född: 1983.

Utbildning: PhD in Industrial economy, Master in Biomedicine and Biology.

Huvudsaklig erfarenhet: Natasha har över 18 års erfarenhet inom entreprenörskap, marknadsföring och affärsutveckling. Genom att kombinera sin akademiska bakgrund med sin talang för marknadsföring och entreprenörskap har hon grundat flera företag. Hennes expertis sträcker sig från att utveckling av effektiva marknadsstrategier samt tillämpning av sociala försäljningstekniker för att uppnå framgång.

Aktieinnehav: Inget innehav per den 30 november 2023.

Läs mer

Tobias Assander

Head Process Development, M.Sc. Eng.

Född: 1984.

Utbildning: Civilingenjör i kemiteknik – läkemedelsdesign, Mälardalens högskola.

Huvudsaklig erfarenhet: Mer än 10 års erfarenhet av processutveckling och uppskalning inom läkemedelsindustrin. God produktionserfarenhet från både intern och extern tillverkning.

Aktieinnehav: 50 aktier samt 550 KPO 2023/2028:1 per den 31 december 2023.

Läs mer

Ann-Sofie Sternås

Head of IP, M.Sc. Chem. / EPA

Född: 1961.

Utbildning: Civilingenjör i Kemi, Kungliga Tekniska högskolan (KTH), European Patent Attorney, European Institute of Patent Professionals (EPI/CEIPI Strasbourg). Ett flertal utbildningar inom amerikansk patenträtt och kopplingen mellan IP- och regulatorisk lagstiftning.

Huvudsaklig erfarenhet: Över 30 års erfarenhet av IP-arbete inom Life Science/pharma. Senior Patent Attorney, Patentchef Global IP funktion Södertälje AstraZeneca AB (18 år totalt). VP Karolinska Development (4 år). Patentchef i ett flertal svenska läkemedelsbolag. Specialiserad på IP inom Life Science/Läkemedel och särskilt m.a.p. strategiska frågor inom fr.a. amerikansk lagstiftning och kopplingen mellan IP och den regulatoriska lagstiftningen. Lång erfarenhet från arbete med patentkonflikter globalt.

Aktieinnehav: 200 aktier per den 31 december 2023.

Läs mer

Stefan Ström

CFO, B.Sc. Economics

Född: 1958.

Utbildning: Civilekonom med examen från Lunds universitet.

Huvudsaklig erfarenhet: Stefan Ström har lång erfarenhet från CFO-rollen i noterat bolag. Stefan lämnade våren 2021, efter drygt 20 år som CFO, I.A.R. Systems Group AB (publ) som är noterat på Mid-Cap Stockholm.

Aktieinnehav: 100 aktier samt 550 TO 2023/2028:3 per den 31 december 2023.

Läs mer

STAFF

Jonas Fagerberg

Principal scientist, Ph.D. Pharm

Läs mer

Khadijah Edueng

Sr Formulation Scientist - Ph.D. Pharm.

Läs mer

Caroline Ivarsson

Sr Res. Eng., M.Sc. Pharm.

Läs mer

Maryia Borys

Analyt. Chem., M.Sc. Chem.

Läs mer

Emilia Klaussén

Res. Eng., M.Sc. Eng.

Läs mer

Evelina Meurling

Formulation Scientist - M.Sc. Pharm.

Läs mer

Hans Thor

Sr Analyt. Chem., M.Sc. Chem.

Läs mer

BOARD OF DIRECTORS

Marie Ehrling

Chairman

Född: 1955.

Ledamot: Sedan 2021.

Utbildning: Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm

Sysselsättning och övriga styrelseuppdrag: Marie Ehrling är vice styrelseordförande i Axel Johnson AB och styrelseledamot i Axel Johnson International. Marie sitter även med i Advisory Board för Wisory AB. Ledamot i Kungliga IngenjörsVetenskapsAkademien (IVA).

Aktieinnehav: 975 aktier samt 1 550 KPO 2023/2028:2 per den 31 december 2023.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Läs mer

Maria Strömme

Member / Founder

Född: 1970.

Ledamot: Sedan 2021.

Utbildning: Maria Strömme är civilingenjör i Teknisk Fysik, Teknologie doktor i Fasta Tillståndets Fysik och professor i Nanoteknologi vid Uppsala universitet.

Sysselsättning och övriga styrelseuppdrag: Maria Strömme är grundare av Disruptive Materials AB och Disruptive Pharma Holding AB (publ). Maria är styrelseledamot i AB Karl Hedin Innovation, Industrifonden, Disruptive Materials AB, ACD Pharma AS, Universitetet i Oslo (UiO), ESS Executive Advisory Board (EAB), The International Balzan Prize Foundation. Ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA), Kungliga Vetenskapsakademin (KVA), Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) och Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA).

Aktieinnehav: 16 000 aktier via bolag per den 31 december 2023.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Läs mer

Gunilla Ekström

Member

Född: 1958.

Ledamot: Sedan 2021.

Utbildning: Gunilla Ekström är läkare samt docent i biokemisk toxikologi.

Sysselsättning och övriga styrelseuppdrag: Gunilla är medgrundare av Gesynta Pharma AB där hon sitter i företagsledningen. Gunilla är styrelseledamot i Corline BIomedical AB, Emplicure AB (publ), Strike Pharma AB och Initiator Pharma A/S. Gunilla har tidigare arbetslivs-erfarenhet från bland annat Astra Zeneca, Karolinska Development, Orexo och Ultimovacs.

Aktieinnehav: 218 aktier via bolag samt 1 250 KPO 2023/2028:2 per den 31 december 2023.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Läs mer

Alexander Oker-Blom

Member

Född: 1964.

Ledamot: Sedan 2021.

Utbildning: Alexander Oker-Blom har en civilekonomexamen från Stockholms universitet.

Sysselsättning och övriga styrelseuppdrag: Alexander är styrelseordförande i AB Måttex, AOB Förvaltning AB och Björn Oker-Bloms Minne samt styrelseledamot i Alted AB, Axema Access Control AB, Claëstorps Fideikommiss AB, Elon Group AB (publ), Disruptive Materials AB och Jacqueline Palmstierna Oker-Bloms stiftelse till minne av Jacob Palmstierna.

Aktieinnehav: 5 600 aktier via bolag per den 31 december 2023.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Läs mer

Jacob Gunterberg

Member

Född: 1967.

Ledamot: Sedan 2022.

Utbildning: Civilekonomexamen, Lunds universitet. Jakob har även studerat vid universitetet i S:t Gallen.

Sysselsättning och övriga styrelseuppdrag: Jacob Gunterberg har närmast arbetat som partner på HealthCap (2007-2022). Idag arbetar Jacob Gunterberg som ordförande och CFO i AO Pharma samt som rådgivare till life science-bolag. Jacob Gunterberg har under sin karriär skaffat sig omfattande erfarenhet av investeringar och start-ups inom life science-området samt rådgivning i samband med företagsöverlåtelser, börsnoteringar och kapitalanskaffningar. Jacob Gunterberg är styrelseordförande i AO Pharma AB, Vicore Pharma Holding AB, och Aurelia Invest AB samt styrelseledamot i EllAug AB, Tova Skrenen Stockholm AB, Twiceme Technology AB, EllAug II AB och Aurelia Advisory AB.

Aktieinnehav: 600 KPO 2023/2028:2 per den 31 december 2023.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Läs mer

David Bejker

Member

Född: 1975.

Ledamot: Sedan 2023.

Utbildning: Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm.

Sysselsättning och övriga styrelseuppdrag: David Bejker är verkställande direktör i Affibody Medical AB, verkställande direktör och styrelseledamot i Affibody AB, Abliva AB, Amylonix AB samt styrelsesuppleant i Abliva Incentive AB.

Aktieinnehav: 600 KPO 2023/2028:2 per den 31 december 2023.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Läs mer