Get in touch with Disruptive Pharma!

We are always happy to establish new contacts and to discuss various business opportunities. Please reach out to us and we will get back to you as soon as possible.

For general inquiries contact us on: info@disruptivepharma.com

MANAGEMENT

Peter Åsberg

CEO, Ph.D. Bioch. Eng.

Född: 1973.

Utbildning: Doktorsexamen i tillämpad biokemi och fysik, Linköpings Universitet. Civilingenjör i bioteknik, LiTH, med examensarbete vid Stanford University.

Huvudsaklig erfarenhet: Peter Åsberg har mer än 15 års erfarenhet från läkemedels- och bioteknikindustrin i ledande positioner hos bland andra BioChromix Pharma AB, Cadila Pharmaceuticals Sweden AB, Aegate Ltd och Olink Bioscience AB.

Aktieinnehav: 118 aktier samt 6 100 KPO 2023/2028:1 per den 31 augusti 2023.

Läs mer

Malin Vågerö

Director of R&D, B.Sc. Chem.

Född: 1969

Utbildning: BSc i kemi från Stockholms Universitet

Huvudsaklig erfarenhet: Mer än 25 års erfarenhet av läkemedelsutveckling i stora och små bolag, från tidig fas till kommersiell lansering och produktvård. 20 års erfarenhet i olika chefsroller (AstraZeneca, Nanologica AB, APL).

Aktieinnehav: 650 TO 2023/2028:3 per den 31 augusti 2023.

Läs mer

Holger Müller

Director of Business Development , Ph.D. Chem., CFA

Född: -.

Utbildning: Doktorsexamen i kemi, ETH, Zürich, Switzerland. CFA från Chartered Financial Institute, Charlottesville, USA.

Huvudsaklig erfarenhet: Holger Müller har mer än 20 års erfarenhet inom kommersialisering av läkemedelsprodukter, från tidiga faser upp till kommersiell lansering inklusive product lifecycle management (LCM), i ledande positioner hos bland andra Novartis Pharma AG, Health Advances GmbH och Athenex Inc.

Aktieinnehav: Inget innehav per den 31 augusti 2023.

Läs mer

Tobias Assander

Head Process Development, M.Sc. Eng.

Född: 1984.

Utbildning: Civilingenjör i kemiteknik – läkemedelsdesign, Mälardalens högskola.

Huvudsaklig erfarenhet: Mer än 10 års erfarenhet av processutveckling och uppskalning inom läkemedelsindustrin. God produktionserfarenhet från både intern och extern tillverkning.

Aktieinnehav: 50 aktier samt 550 KPO 2023/2028:1 per den 31 augusti 2023.

Läs mer

Tuulikki Lindmark

Head Pharma Dev, Ph.D. Pharm.

Född: 1965.

Utbildning: Doktorsexamen i farm.vetenskap, Apotekare,
Farm. fakulteten, Uppsala Universitet

Huvudsaklig erfarenhet: Närmare 25 års erfarenhet från läkemedelsindustrin, både små och stora företag (tex. Pharmacia, Biovitrum, Semcon, DMAB). Bred kunskap inom preklinisk utveckling med fokus på att utveckla molekyler till att bli färdiga läkemedel

Aktieinnehav: 85 aktier samt 550 TO 2023/2028:3 per den 31 augusti 2023.

Läs mer

Ann-Sofie Sternås

Head of IP, M.Sc. Chem. / EPA

Född: 1961.

Utbildning: Civilingenjör i Kemi, Kungliga Tekniska högskolan (KTH), European Patent Attorney, European Institute of Patent Professionals (EPI/CEIPI Strasbourg). Ett flertal utbildningar inom amerikansk patenträtt och kopplingen mellan IP- och regulatorisk lagstiftning.

Huvudsaklig erfarenhet: Över 30 års erfarenhet av IP-arbete inom Life Science/pharma. Senior Patent Attorney, Patentchef Global IP funktion Södertälje AstraZeneca AB (18 år totalt). VP Karolinska Development (4 år). Patentchef i ett flertal svenska läkemedelsbolag. Specialiserad på IP inom Life Science/Läkemedel och särskilt m.a.p. strategiska frågor inom fr.a. amerikansk lagstiftning och kopplingen mellan IP och den regulatoriska lagstiftningen. Lång erfarenhet från arbete med patentkonflikter globalt.

Aktieinnehav: 200 aktier per den 31 augusti 2023.

Läs mer

Stefan Ström

CFO, B.Sc. Economics

Född: 1958.

Utbildning: Civilekonom med examen från Lunds universitet.

Huvudsaklig erfarenhet: Stefan Ström har lång erfarenhet från CFO-rollen i noterat bolag. Stefan lämnade våren 2021, efter drygt 20 år som CFO, I.A.R. Systems Group AB (publ) som är noterat på Mid-Cap Stockholm.

Aktieinnehav: 100 aktier samt 550 TO 2023/2028:3 per den 31 augusti 2023.

Läs mer

STAFF

Jonas Fagerberg

Principal scientist, Ph.D. Pharm

Läs mer

Khadijah Edueng

Sr Formulation Scientist - Ph.D. Pharm.

Läs mer

Caroline Ivarsson

Sr Res. Eng., M.Sc. Pharm.

Läs mer

Maryia Borys

Analyt. Chem., M.Sc. Chem.

Läs mer

Emilia Klaussén

Res. Eng., M.Sc. Eng.

Läs mer

Evelina Meurling

Formulation Scientist - M.Sc. Pharm.

Läs mer

Hans Thor

Sr Analyt. Chem., M.Sc. Chem.

Läs mer

BOARD OF DIRECTORS

Marie Ehrling

Chairman

Född: 1955.

Ledamot: Sedan 2021.

Utbildning: BSc Handelshögskolan Stockholm (SSE)

Sysselsättning och övriga styrelseuppdrag: Marie Ehrling är styrelseledamot i bland annat Axel Johnson AB, Axel Johnson International och Disruptive Materials AB. Marie sitter även med i Advisory Boards för Stockholm School of Economics och Wisory AB.  Ledamot i Kungliga Ingenjörs-VetenskapsAkademien (IVA).

Aktieinnehav: 975 aktier samt 1 550 KPO 2023/2028:2 per den 31 augusti 2023.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Läs mer

Maria Strömme

Member / Founder

Född: 1970.

Ledamot: Sedan 2021.

Utbildning: Maria Strömme är civilingenjör i Teknisk Fysik, PhD i Fasta Tillståndets Fysik och professor i Nanoteknologi vid Uppsala universitet.

Sysselsättning och övriga styrelseuppdrag: Maria Strömme är grundare av Disruptive Materials AB och Disruptive Pharma Holding AB (publ). Maria är styrelseledamot i bland annat Industrifonden, Disruptive Materials AB, ACD Pharma AS, Universitetet i Oslo (UiO), ESS Executive Advisory Board (EAB) The International Balzan Prize Foundation. Ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA), Kungliga Vetenskapsakademin (KVA), Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) och Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA).

Aktieinnehav: 16 000 aktier via bolag per den 31 augusti 2023.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Läs mer

Gunilla Ekström

Member

Född: 1958.

Ledamot: Sedan 2021.

Utbildning: Gunilla Ekström är läkare samt docent i biokemisk toxikologi.

Sysselsättning och övriga styrelseuppdrag: Gunilla är medgrundare av Gesynta Pharma där hon sitter i företagsledningen. Gunilla är styrelseledamot i Corline BIomedical AB, Emplicure AB, Strike Pharma AB och Initiator Pharma AB. Gunilla har tidigare arbetslivs-erfarenhet från bland annat Astra Zeneca, Karolinska Development, Orexo och Ultimovacs.

Aktieinnehav: 218 aktier via bolag samt 1 250 KPO 2023/2028:2 per den 31 augusti 2023.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Läs mer

Alexander Oker-Blom

Member

Född: 1964.

Ledamot: Sedan 2021.

Utbildning: Alexander Oker-Blom har en civilekonomexamen från Stockholms universitet.

Sysselsättning och övriga styrelseuppdrag: Alexander är styrelseordförande i AOB Förvaltning AB och Björn Oker-Bloms Minne samt styrelseledamot i Alted AB, Axema Access Control AB, Claëstorps Fideikommiss AB, Elon Group AB (publ), Jacqueline Palmstierna Oker-Bloms stiftelse till minne av Jacob Palmstierna och AB Måttex.

Aktieinnehav: 5 600 aktier via bolag per den 31 augusti 2023.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Läs mer

Jacob Gunterberg

Member

Född: 1967.

Ledamot: Sedan 2022.

Utbildning: Gunterberg erhöll sin M. Sc. i företagsekonomi och ekonomi från Lunds universitet och har även studerat vid universitetet i S:t Gallen.

Sysselsättning och övriga styrelseuppdrag: Jacob Gunterberg har närmast arbetat som partner på HealthCap (2007-2022). Idag arbetar Gunterberg med start-ups och som rådgivare till life science-bolag. Hans karriär inom investmentbanking började på ABB Aros 1993. 1997 utsågs han till direktör och ansvarig för Life science-sektorn inom Aros Securities corporate financeavdelning. Gunterberg har under sin karriär skaffat sig omfattande erfarenhet av investeringar och start-ups inom life science-området samt rådgivning i samband med företagsöverlåtelser, börsnoteringar och kapitalanskaffningar. Gunterberg är idag styrelseordförande i Vicore Pharma Holding AB samt ledamot i Twiceme Technology AB.

Aktieinnehav: 600 KPO 2023/2028:2 per den 31 augusti 2023.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Läs mer

David Bejker

Member

Född: 1975.

Ledamot: Sedan 2023.

Utbildning: Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm.

Sysselsättning och övriga styrelseuppdrag: David Bejker är verkställande direktör i Affibody Medical AB. David är styrelseledamot i Abliva AB (publ), LIDDS AB (publ) och Amylonix AB.

Aktieinnehav: 600 KPO 2023/2028:2 per den 31 augusti 2023.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Läs mer