Styrelsen

Styrelsen

Marie Ehrling

Chairman

Född: 1955.

Ledamot: Sedan 2021.

Utbildning: BSc Handelshögskolan Stockholm (SSE)

Sysselsättning och övriga styrelseuppdrag: Marie Ehrling är styrelseledamot i bland annat Axel Johnson AB, Axel Johnson International och Disruptive Materials AB. Marie sitter även med i Advisory Boards för Stockholm School of Economics och Wisory AB.  Ledamot i Kungliga Ingenjörs-VetenskapsAkademien (IVA).

Aktieinnehav: 975 aktier samt 1 550 KPO 2023/2028:2 per den 31 augusti 2023.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Läs mer

Maria Strömme

Member / Founder

Född: 1970.

Ledamot: Sedan 2021.

Utbildning: Maria Strömme är civilingenjör i Teknisk Fysik, PhD i Fasta Tillståndets Fysik och professor i Nanoteknologi vid Uppsala universitet.

Sysselsättning och övriga styrelseuppdrag: Maria Strömme är grundare av Disruptive Materials AB och Disruptive Pharma Holding AB (publ). Maria är styrelseledamot i bland annat Industrifonden, Disruptive Materials AB, ACD Pharma AS, Universitetet i Oslo (UiO), ESS Executive Advisory Board (EAB) The International Balzan Prize Foundation. Ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA), Kungliga Vetenskapsakademin (KVA), Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) och Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA).

Aktieinnehav: 16 000 aktier via bolag per den 31 augusti 2023.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Läs mer

Gunilla Ekström

Member

Född: 1958.

Ledamot: Sedan 2021.

Utbildning: Gunilla Ekström är läkare samt docent i biokemisk toxikologi.

Sysselsättning och övriga styrelseuppdrag: Gunilla är medgrundare av Gesynta Pharma där hon sitter i företagsledningen. Gunilla är styrelseledamot i Corline BIomedical AB, Emplicure AB, Strike Pharma AB och Initiator Pharma AB. Gunilla har tidigare arbetslivs-erfarenhet från bland annat Astra Zeneca, Karolinska Development, Orexo och Ultimovacs.

Aktieinnehav: 218 aktier via bolag samt 1 250 KPO 2023/2028:2 per den 31 augusti 2023.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Läs mer

Alexander Oker-Blom

Member

Född: 1964.

Ledamot: Sedan 2021.

Utbildning: Alexander Oker-Blom har en civilekonomexamen från Stockholms universitet.

Sysselsättning och övriga styrelseuppdrag: Alexander är styrelseordförande i AOB Förvaltning AB och Björn Oker-Bloms Minne samt styrelseledamot i Alted AB, Axema Access Control AB, Claëstorps Fideikommiss AB, Elon Group AB (publ), Jacqueline Palmstierna Oker-Bloms stiftelse till minne av Jacob Palmstierna och AB Måttex.

Aktieinnehav: 5 600 aktier via bolag per den 31 augusti 2023.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Läs mer

Jacob Gunterberg

Member

Född: 1967.

Ledamot: Sedan 2022.

Utbildning: Gunterberg erhöll sin M. Sc. i företagsekonomi och ekonomi från Lunds universitet och har även studerat vid universitetet i S:t Gallen.

Sysselsättning och övriga styrelseuppdrag: Jacob Gunterberg har närmast arbetat som partner på HealthCap (2007-2022). Idag arbetar Gunterberg med start-ups och som rådgivare till life science-bolag. Hans karriär inom investmentbanking började på ABB Aros 1993. 1997 utsågs han till direktör och ansvarig för Life science-sektorn inom Aros Securities corporate financeavdelning. Gunterberg har under sin karriär skaffat sig omfattande erfarenhet av investeringar och start-ups inom life science-området samt rådgivning i samband med företagsöverlåtelser, börsnoteringar och kapitalanskaffningar. Gunterberg är idag styrelseordförande i Vicore Pharma Holding AB samt ledamot i Twiceme Technology AB.

Aktieinnehav: 600 KPO 2023/2028:2 per den 31 augusti 2023.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Läs mer

David Bejker

Member

Född: 1975.

Ledamot: Sedan 2023.

Utbildning: Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm.

Sysselsättning och övriga styrelseuppdrag: David Bejker är verkställande direktör i Affibody Medical AB. David är styrelseledamot i Abliva AB (publ), LIDDS AB (publ) och Amylonix AB.

Aktieinnehav: 600 KPO 2023/2028:2 per den 31 augusti 2023.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Läs mer