Styrelsen

Styrelsen

Marie Ehrling

Chairman

Född: 1955.

Ledamot: Sedan 2021.

Utbildning: Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm

Sysselsättning och övriga styrelseuppdrag: Marie Ehrling är vice styrelseordförande i Axel Johnson AB och styrelseledamot i Axel Johnson International. Marie sitter även med i Advisory Board för Wisory AB. Ledamot i Kungliga IngenjörsVetenskapsAkademien (IVA).

Aktieinnehav: 975 aktier samt 1 550 KPO 2023/2028:2 per den 31 december 2023.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Läs mer

Maria Strömme

Member / Founder

Född: 1970.

Ledamot: Sedan 2021.

Utbildning: Maria Strömme är civilingenjör i Teknisk Fysik, Teknologie doktor i Fasta Tillståndets Fysik och professor i Nanoteknologi vid Uppsala universitet.

Sysselsättning och övriga styrelseuppdrag: Maria Strömme är grundare av Disruptive Materials AB och Disruptive Pharma Holding AB (publ). Maria är styrelseledamot i AB Karl Hedin Innovation, Industrifonden, Disruptive Materials AB, ACD Pharma AS, Universitetet i Oslo (UiO), ESS Executive Advisory Board (EAB), The International Balzan Prize Foundation. Ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA), Kungliga Vetenskapsakademin (KVA), Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) och Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA).

Aktieinnehav: 16 000 aktier via bolag per den 31 december 2023.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Läs mer

Gunilla Ekström

Member

Född: 1958.

Ledamot: Sedan 2021.

Utbildning: Gunilla Ekström är läkare samt docent i biokemisk toxikologi.

Sysselsättning och övriga styrelseuppdrag: Gunilla är medgrundare av Gesynta Pharma AB där hon sitter i företagsledningen. Gunilla är styrelseledamot i Corline BIomedical AB, Emplicure AB (publ), Strike Pharma AB och Initiator Pharma A/S. Gunilla har tidigare arbetslivs-erfarenhet från bland annat Astra Zeneca, Karolinska Development, Orexo och Ultimovacs.

Aktieinnehav: 218 aktier via bolag samt 1 250 KPO 2023/2028:2 per den 31 december 2023.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Läs mer

Alexander Oker-Blom

Member

Född: 1964.

Ledamot: Sedan 2021.

Utbildning: Alexander Oker-Blom har en civilekonomexamen från Stockholms universitet.

Sysselsättning och övriga styrelseuppdrag: Alexander är styrelseordförande i AB Måttex, AOB Förvaltning AB och Björn Oker-Bloms Minne samt styrelseledamot i Alted AB, Axema Access Control AB, Claëstorps Fideikommiss AB, Elon Group AB (publ), Disruptive Materials AB och Jacqueline Palmstierna Oker-Bloms stiftelse till minne av Jacob Palmstierna.

Aktieinnehav: 5 600 aktier via bolag per den 31 december 2023.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Läs mer

Jacob Gunterberg

Member

Född: 1967.

Ledamot: Sedan 2022.

Utbildning: Civilekonomexamen, Lunds universitet. Jakob har även studerat vid universitetet i S:t Gallen.

Sysselsättning och övriga styrelseuppdrag: Jacob Gunterberg har närmast arbetat som partner på HealthCap (2007-2022). Idag arbetar Jacob Gunterberg som ordförande och CFO i AO Pharma samt som rådgivare till life science-bolag. Jacob Gunterberg har under sin karriär skaffat sig omfattande erfarenhet av investeringar och start-ups inom life science-området samt rådgivning i samband med företagsöverlåtelser, börsnoteringar och kapitalanskaffningar. Jacob Gunterberg är styrelseordförande i AO Pharma AB, Vicore Pharma Holding AB, och Aurelia Invest AB samt styrelseledamot i EllAug AB, Tova Skrenen Stockholm AB, Twiceme Technology AB, EllAug II AB och Aurelia Advisory AB.

Aktieinnehav: 600 KPO 2023/2028:2 per den 31 december 2023.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Läs mer

David Bejker

Member

Född: 1975.

Ledamot: Sedan 2023.

Utbildning: Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm.

Sysselsättning och övriga styrelseuppdrag: David Bejker är verkställande direktör i Affibody Medical AB, verkställande direktör och styrelseledamot i Affibody AB, Abliva AB, Amylonix AB samt styrelsesuppleant i Abliva Incentive AB.

Aktieinnehav: 600 KPO 2023/2028:2 per den 31 december 2023.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Läs mer