Apr 05, 2024

PRESSMEDDELANDE – Idag inleds teckningstiden för Disruptive Pharmas företrädesemission

Idag inleds teckningstiden i Disruptive Pharma Holding AB (publ) (”Disruptive Pharma” eller ”Bolaget”) företrädesemission (”Företrädesemissionen”) om cirka 35 MSEK som beslutades av styrelsen den 27 februari 2024 och godkändes av den extra bolagstämman den 2 april 2024. Detta för att huvudsakligen finansiera Bolagets fortsatta utveckling av dess första läkemedelskandidat DPH001. Pressmeddelande – Teckningstiden för Disruptive Pharmas företrädesemission inledd

Teckning

  • Aktieägare som har sitt innehav på depå ska teckna både med och utan företräde via sin bank.
  • Aktieägare som har sitt innehav på VP-konto ska teckna både med och utan företräde direkt mot Aktieinvest.
  • Nya investerare som inte tidigare är aktieägare ska teckna utan företräde mot Aktieinvest på följande länk:

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen
3 april 2024 – Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen
5 april – 19 april 2024 – Teckningsperiod
23 april 2024 – Beräknad dag för offentliggörande av utfall i företrädesemissionen

Rådgivare
Redeye AB är finansiella rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Disruptive Pharma i samband med Företrädesemissionen. Aktieinvest FK AB agerar emissionsinstitut i Företrädesemissionen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Åsberg, verkställande direktör