Feb 28, 2024

Disruptive Pharma Holding AB (publ) avser att genomföra en företrädesemission om cirka 35 MSEK

PDF Pressmeddelande: PM Launch Release Disruptive Pharma Holding AB

Styrelsen i Disruptive Pharma Holding AB (publ) (”Disruptive Pharma” eller ”Bolaget”) har villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 2 april 2024, beslutat om att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare, som vid full teckning tillför Bolaget cirka 35 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). Syftet med Företrädesemissionen är främst att finansiera utvecklingsaktiviteter kopplade till Bolagets första produktkandidat, DPH001.