14

May

Location: Disruptive Materials office in Uppsala

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Disruptive Materials AB (publ), org.nr 556934-1224 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2019 kl. 13.00 i Bolagets lokaler på Dag Hammarskjölds Väg 54 B, Uppsala.

Stockholders of Disruptive Materials AB (publ), org.nr 556934-1224 (”company”) are hereby invited to the annual meeting Wednesday May 15th 13.00 in the company offices at Dag Hammarskjölds Väg 54 B, Uppsala.