Aktien och Ägare

Aktien
Totalt finns det 213 380 aktier i Disruptive Pharma Holding AB, varav 104 983 aktier registrerades vid bolagets bildande samt 12 614 respektive 95 783 aktier registrerades i samband med nyemissioner i juli 2021 och juli 2022. Samtliga aktier har ett kvotvärde på 4,76 SEK och lika röstvärde.

Incitamentsprogram
Tre långsiktiga incitamentsprogram för anställda och nyckelpersoner i Disruptive Pharma-koncernen har införts 2021 (”Teckningsoptioner 2021/2026:1-3”). Sammanlagt omfattade programmen 9 777 teckningsoptioner. I anslutning till att årsstämman i maj 2023 beslutade om tre nya incitamentsprogram, se nedan, har samtliga teckningsoptioner (6 298 st) i optionsprogram ”Teckningsoptioner 2021/2026:1” makulerats.

Årsstämman i maj 2023 beslutade om införande av nya tre incitamentsprogram. Personaloptionsprogram 2023/2028:1 omfattar högst 9 100 kvalificerade personaloptioner och riktar sig till anställda. Personaloptionsprogram 2023/2028:2 omfattar högst 4 000 kvalificerade personaloptioner och riktar sig till vissa styrelseledamöter. Teckningsoptionsprogram 2023/2028:3 omfattar högst 3 200 teckningsoptioner och riktar sig till ledande befattningshavare.

Största aktieägare 2023-12-31 Antal aktier Andel av kapital och röster, %
D-Ax Sweden AB 21081 9.9
Måttex Förvaltning AB 18570 8.7
Perendinus Technologies AB 16000 7.5
Färjegården Holding AB 12458 5.8
Tiliaflore Holding AB 10000 4.7
Strand Småbolagsfond 8442 4.0
Henrik Orre AB 7059 3.3
Tamt AB 6994 3.3
Theodor Jeansson 6987 3.3
AOB Förvaltning AB 5600 2.6
113191 53.1
Övriga ägare 100189 46.9
Totalt 213380 100

Aktiefördelning 2023-12-31 Antal ägare Antal ägare, % Antal aktier Antal aktier, %
1-100 41 24.8 2003 0.9
101-500 70 42.4 16227 7.6
501-1000 16 9.7 11337 5.3
1001-5000 28 17 70622 33.1
5001- 10 6.1 113191 53.1
Totalt 165 100 213380 100

Geografisk spridning Antal ägare Antal ägare, % Antal aktier Antal aktier, %
Sverige 160 97 208474 97.7
Norden utom Sverige 4 2.4 2806 1.3
Europa utom Norden 1 0.6 2100 1.0
Övriga 0 0 0 0
Totalt 165 100 213380 100