Upsalite® inhibits growth of bacteria

- Den bakteriostatiska effekten som nyligen har upptäckts är mycket intressant för många tillämpningar, inte minst eftersom det innebär att man kan hämma bakterietillväxten utan att använda penicillin, säger professor Maria Strømme, en av författarna bakom studien.

Studien visar att Upsalite®har en ha?mmande effekt pa? bakterietillva?xten hos Staphylococcus epidermidis, som har fa?tt mycket uppma?rksamhet eftersom den kan orsaka va?rdrelaterade infektioner och bli antibiotikaresistent. Den har a?ven kopplats ihop med akne och med infektioner fra?n intervaskula?ra implantat och i samband med komplikationer hos patienter som har proteser. De nya resultaten o?ppnar upp fo?r utvecklingen av material som ha?mmar bakterietillva?xten utan anva?ndning av antibiotika, till exempel fo?r att anva?ndas pa? huden.

Upsalite®har tidigare visat sig va?xelverka gynnsamt med hudceller, och a?r ett lovande hja?lpa?mne fo?r sva?rlo?sliga la?kemedel.

La?nk till artikel: Investigation of the Antibacterial Effect of Mesoporous Magnesium Carbonate