Aktien och Ägare

Totalt finns det 117 597 aktier i Disruptive Pharma Holding AB, varav 104 983 aktier registrerades vid
bolagets bildande samt 12 614 aktier registrerades i samband med nyemission i juli 2021. Samtliga
aktier har ett kvotvärde på 4,76 SEK och lika röstvärde.
Tre långsiktiga incitamentsprogram för anställda och nyckelpersoner i Disruptive Pharma-koncernen
har införts 2021 (”Teckningsoptioner 2021/2026:1-3”). Sammanlagt omfattade programmen 9 777
teckningsoptioner.

Största aktieägare 2022-03-31 Antal aktier Andel av kapital och röster, %
Perendinus Technologies AB 15795 13.4
Fjäregården Holding AB 11958 10.2
Alted AB 9588 8.1
Måttex Förvalning AB 8902 7.6
D-Ax Sweden AB 7027 6.0
53270 45.3
Övriga ägare 64327 54.7
Totalt 117597 100

Aktiefördelning 2022-03-31 Antal ägare Antal ägare, % Antal aktier Antal aktier, %
1-100 57 39.8 2591 2.2
101-500 46 32.2 10459 8.9
501-1000 17 11.9 11658 9.9
1001-5000 18 12.6 39619 33.7
5001- 5 3.5 53270 45.3
Totalt 143 100 117597 100