Aktien och Ägare

Totalt finns det 213 380 aktier i Disruptive Pharma Holding AB, varav 104 983 aktier registrerades vid bolagets bildande samt 12 614 respektive 95 783 aktier registrerades i samband med nyemissioner i juli 2021 och juli 2022. Samtliga aktier har ett kvotvärde på 4,76 SEK och lika röstvärde. Tre långsiktiga incitamentsprogram för anställda och nyckelpersoner i Disruptive Pharma-koncernen har införts 2021 (”Teckningsoptioner 2021/2026:1-3”). Sammanlagt omfattade programmen 9 777 teckningsoptioner.

Största aktieägare 2022-07-31 Antal aktier Andel av kapital och röster, %
Alted AB 26994 12.7
D-Ax Sweden AB 21081 9.9
Måttex Förvaltning AB 17804 8.3
Perendinus Technologies AB 16000 7.5
Färjegården Holding AB 12458 5.8
94337 44.2
Övriga ägare 119043 55.8
Totalt 213380 100

Aktiefördelning 2022-07-31 Antal ägare Antal ägare, % Antal aktier Antal aktier, %
1-100 39 25.3 1887 0.9
101-500 64 41.6 14589 6.8
501-1000 16 10.4 11469 5.4
1001-5000 27 17.5 65597 30.7
5001- 8 5.2 119838 56.2
Totalt 154 100 213380 100