Aktien och Ägare

Totalt finns det 213 380 aktier i Disruptive Pharma Holding AB, varav 104 983 aktier registrerades vid bolagets bildande samt 12 614 respektive 95 783 aktier registrerades i samband med nyemissioner i juli 2021 och juli 2022. Samtliga aktier har ett kvotvärde på 4,76 SEK och lika röstvärde. Tre långsiktiga incitamentsprogram för anställda och nyckelpersoner i Disruptive Pharma-koncernen har införts 2021 (”Teckningsoptioner 2021/2026:1-3”). Sammanlagt omfattade programmen 9 777 teckningsoptioner.

Största aktieägare 2022-12-31 Antal aktier Andel av kapital och röster, %
D-Ax Sweden AB 21081 9.9
Måttex Förvaltning AB 18570 8.7
Perendinus Technologies AB 16000 7.5
Färjegården Holding AB 12458 5.8
Tiliaflore Holding AB 10000 4.7
Strand Småbolagsfond 8442 4.0
Henrik Orre AB 7059 3.3
Tamt AB 6994 3.3
Theodor Jeansson 6987 3.3
Procontra AB 6146 2.8
113737 53.3
Övriga ägare 99643 46.7
Totalt 213380 100

Aktiefördelning 2022-12-31 Antal ägare Antal ägare, % Antal aktier Antal aktier, %
1-100 40 25.1 1959 0.9
101-500 65 40.9 14841 7.0
501-1000 16 10.1 11469 5.4
1001-5000 27 17.0 65774 30.8
5001- 11 6.9 119337 55.9
Totalt 159 100 213380 100

Geografisk spridning Antal ägare Antal ägare, % Antal aktier Antal aktier, %
Sverige 154 96.8 208474 97.7
Norden utom Sverige 3 1.9 312 0.1
Europa utom Norden 2 1.3 4594 2.2
Övriga 0 0 0 0
Totalt 159 100 213380 100